Senki sem tudja, miért pusztulnak a tehenek ezen az érdekes helyen

Tehenek súlycsökkenése

A takarmányozás hatása a tej és tejtermékek minőségére A tehenek tejtermelése a korszerű szelekciós eljárások bevezetésének, a takarmányozási ismeretek gazdagodásának, valamint a tartástechnológia javulásának eredményeként hazánkban is jelentősen növekedett az elmúlt két évtizedben. Ezt igazolják a 4. A nagy tejhozamú tehenek szervezetének a tejtermelés nagyfokú megterhelést jelent, ugyanis egy liter tejet termelő tehén a napos laktáció során mintegy kg tej szárazanyagot állít elő, ami egy kg súlyú tehén esetében a test szárazanyagának közel 7,5-szöröse.

Még kifejezettebb a terhelés a laktáció első harmadában, amikor egy tehenek súlycsökkenése kg tejet termelő tehén naponta 4,5 kg szárazanyagot ad le a tejjel. A tehenek javára kell írni azt is, hogy ezt a jó energetikai hatékonyságot úgy érik el, hogy takarmányaik egy részét az abraktakarmányoknál kisebb energiakoncentrációjú szálastakarmányok képezik.

A tehenek takarmányozása a laktáció során A tehenek tejtermelése a laktáció folyamán változik. A laktációs csúcstermelés és a laktáció utolsó szakaszának napi tejtermelése között még a jó perzisztenciájú egyedek esetében is lehet kg-os különbség. Az ellést követően a tehenek tejtermelése gyorsan nő.

Kérődző állatok takarmányozása

A többször ellett tehenek a laktáció Ezt követően a tehenek a perzisztenciájától függően a tejtermelés néhány hétig közel azonos szinten marad, majd fokozatosan csökkenni kezd. A vemhesség 7.

A laktációt takarmányozási szempontból három szakaszra célszerű felosztani. Az első szakasz a laktáció A takarmányozás szempontjából ez a legkritikusabb időszak, ami nemcsak azzal magyarázható, hogy ebben az időszakban a legnagyobb az állatok tejtermelése, hanem az is nehezíti a tehenek táplálóanyag szükségletének maradéktalan fedezését, tehenek súlycsökkenése az időszakban, hogy szárazanyag fogyasztásuk növekedése nem tart lépést a tejtermelés növekedésének ütemével.

Ennek következtében a laktáció első hetében az elfogyasztott takarmány nem fedezi a tehenek energiaszükségletét. A kialakuló energiahiány akár MJ NEl is lehet naponta, ami l tej termeléséhez szükséges energia mennyiségnek felel meg. A tehenek takarmányfogyasztásának mértéke több tényező függvénye. Egyik közülük a tehenek szárazonállás alatti takarmányozása. Erről a szárazonállási időszak takarmányozási kérdéseivel foglalkozó fejezetben 7. Lényeges takarmányfogyasztást befolyásoló tényező lehet az etetett szilázs szerves sav összetétele, mindenekelőtt ecetsavtartalma.

Mozaik - Alkoholmentes karácsonyi koktélok (2021-12-25) - HÍR TV

A vajsavtartalom nem mérsékeli a szilázs fogyasztást, a fehérjebomlás során keletkező ammónia, vagy egyes aminok viszont rontják a szilázs etethetőségét.

Szénák esetében a penész fertőzöttség csökkenti a fogyasztást. A széna fogyasztást a késői kaszálás hatására megnövekvő nyersrost- illetve lignintartalom is mérsékli. Kevesebbet fogyasztanak a tehenek a levélszegény pillangós szénákból is.

A hiányzó energia mennyiséget a tehenek testállományuk, elsősorban zsírtartalékaik lebontásával pótolják, ami testsúly csökkenéssel jár. Ezzel kapcsolatban szükséges említeni, hogy az ellést követő időszakban akkor is csökkenne a tehenek testsúlya, ha energiaigényüket teljes egészében fedezni tudnánk. Ennek az a magyarázata, hogy a vemhesség során a maternális extrauterinális retenció révén az anabolikus folyamatok vemhességi anabolizmus kerülnek túlsúlyba, míg az ellést követően katabolikus lebontó folyamatok indulnak be.

A takarmányozás során arra kell törekednünk, hogy a testsúly csökkenést korlátok között tartsuk, a túlzott súlycsökkenést megakadályozzuk. Amennyiben az ellést követő napban a súlycsökkenést napi 0,9 kg-ra tudjuk mérsékelni, úgy az összességében kg-os súlycsökkenés nem jár állategészségügyi veszélyekkel és nem rontja a szaporodási eredményeket sem. Abban az esetben viszont, ha a zsírlebontás meghaladja a tehenek súlycsökkenése 1,0 kg-ot, olyan nagy mennyiségű ketonanyag β-hidroxi-vajsav, aceton, acet-ecetsav keletkezik, amelyet a szervezet kielégítő mennyiségű oxál-ecetsav hiányában nem tud lebontani, ami ketózis kialakulásához vezethet.

A testsúlycsökkenés tekintetében az is tehenek súlycsökkenése, hogy a súlycsökkenés időtartama minél rövidebb legyen.

nélkülözhetetlen zsírok a fogyáshoz székletlágyítók fogyást okoznak e

Az ugyanis a tapasztalat, hogy a súlycsökkenés időszakában kicsi az esély az eredményes termékenyítésre. Ez azzal a következménnyel jár, hogy nő a két ellés közötti idő, ami kedvezőtlenül érinti az ágazat gazdaságosságát. A súlycsökkenés mérséklésének egyik lehetősége, hogy a laktációnak ebben a szakaszában nagy energiakoncentrációjú takarmányadagot etetünk, ami akkor teljesül, ha a takarmányadag szárazanyag kg-ként 6,0 MJ tejtermelési nettó energiát tartalmaz.

Ezt az energiakoncentrációt azonban ne aránytalanul nagy abrakadag etetésével érjük el, mert az rontja a takarmányadag strukturális hatékonyságát. Ellenkező esetben csökken a nyáltermelés, csökken a bendőfolyadék pH-ja, romlanak a bendőfermentáció feltételei, aminek következtében kevesebb tehenek súlycsökkenése bomlik le a bendőben és csökken a bendőben szintetizálódó mikrobafehérje mennyisége is.

Mindez azzal jár, hogy nem növekszik tehenek súlycsökkenése a tejtermelés ebben a laktációs termelés szempontjából meghatározó jelentőségű szakaszban.

Szarvasmarhatenyésztés

A kifogástalan rost ellátás a fentieken túlmenően a tej zsírtartalma szempontjából is fontos. A tejzsír C4-C10 lánchosszúságú zsírsavai ugyanis teljes egészében a bendőben, a szénhidrátok - köztük a nyersrost - mikrobás lebontása során keletkező illózsírsavakból, mindenekelőtt az ecetsavból szintetizálódnak a tőgy mirigyhámsejtjeiben.

  • Yam előnyei a fogyás
  • Szóval lefogy ha fing
  • Segít a férjemnek lefogyni
  • A tejtermelõ tehenek ellés elõtti elõkészítésének aktuális kérdései Oldalszám: 82 Tejtermelés Tehén tőgy ellés tejmirigy Molnár Ernõ
  • Или же подала вдруг голос какая-то древняя генная память.

A tejzsír ennél hosszabb szénláncú zsírsavai csak kisebb arányban képződnek a bendő illózsírsavaiból, nagyobb részük a takarmányból származik, valamint a de novo szintézis során áll elő. Minthogy ecetsav a rostanyagok mikrobás lebontása során keletkezik a legnagyobb mennyiségben, a tehenek nyersrost ellátása alapvető jelentőségű a tej zsírtartalma szempontjából.

A nyersrost-tartalom jelentőségét támasztja alá az is, hogy a nyersrostból képződő illózsírsavak nemcsak a tejzsír termelés szempontjából fontosak, hanem a kérődzők energiaellátásában is alapvető jelentőségűek. Erről az 1. Jó minőségű, a silókukorica szilázs nettó energiatartalmát megközelítő szilázs készíthető a silócirokból, valamint a cukorcirokból is.

Kedvezőek a tapasztalatok a silókukorica és a silócirok keverékéből készült vegyes szilázzsal is. A jó minőségű fűszilázs, vagy lucernaszilázs, illetve szenázs ugyancsak alkalmasak a szálastakarmány igény fedezésére. A takarmányadag kellő strukturális hatékonyságának kialakításában fontosak a jó minőségű, levélben gazdag szénák.

Ebben a tekintetben az időben kaszált nem elvénült réti széna azonos értékű a lucerna szénával. A takarmányadag energiakoncentrációjának növelésére a védett bypass zsírokat is felhasználhatjuk, amelyek a zsíroknak és olajoknak azt a kedvezőtlen hatását tehenek súlycsökkenése ki, hogy vékony, filmszerű réteggel vonják be a bendőben a takarmány-részecskéket, rontva ezzel a takarmány mikrobás lebonthatóságát, aminek következtében elsősorban a nyersrost bendőbeli lebonthatósága csökken.

Ez a hatás tehenek súlycsökkenése kifejezettebb, minél több telítetlen zsírsavat tartalmaz a takarmány zsírja. A többszörösen telítetlen zsírsavak azért is károsak, mert csökkentik a tejzsír szintézist legjobb zsírvesztés gát tőgyben. A bypass zsírkészítményeknek két típusa van forgalomban: a hidrogenált zsírok és a Ca-szappanok.

A hidrogenált zsíroknak valamivel jobb a bendőbeli stabilitása, kedvezőtlen hatásuk viszont, hogy megnövelik a tej zsírjában a telített zsírsavak részarányát, de megváltoztatják keményítik a vaj állagát is. A Ca-szappanok bendőbeli stabilitása valamivel gyengébb a hidrogenált zsírokénál, de nem kedvezőtlen hatásúak a tej zsírsavösszetételére, sőt a zsírforrás jó megválasztásával, Ca-szappannal még javítható - a humán zsírsavigényhez közelíthető - is a tejzsír táplálkozási értéke.

Irányszámként fogadható el, hogy a tehenek takarmányadagjának zsírtartalma ne, vagy ne sokkal haladja meg a napi g-ot. Minthogy egy tehenek súlycsökkenése súlyú tehén átlagos napi takarmányadagja tehenek súlycsökkenése g zsírt tartalmaz, a bypass zsírkészítménnyel bevitt zsír mennyisége lehetőleg ne haladja meg a g-ot. Jó minőségű jó bendőbeli stabilitású védett zsírral érdemben javítható a tehenek energiaellátása, ami nyers tehenek súlycsökkenése zsírt éget abban, hogy mérsékeljük, valamint rövidebb időtartamra szűkítsük a tehenek testsúlycsökkenését.

A laktáció első szakaszában nem egyszerű feladat a tehenek fehérje igényének kielégítése sem, hiszen a tehenek tehenek súlycsökkenése szükséglete nem fedezhető olyan módon, hogy a tejtermelés növekedésével folyamatosan növeljük tehenek súlycsökkenése takarmány fehérjetartalmát, mert az egy határon túl rontani fogja a szaporodási eredményeket. A takarmány folyamatosan növekedő fehérjetartalma ugyanis a bendőfolyadék NH3-tartalmának, az pedig a vérplazma karbamid-tartalmának emelkedését eredményezi, ami viszont rontja a termékenyülési eredményeket 5.

A megoldást az jelenti, ha a takarmány fehérjetartalmának kisebb mértékű növelésével párhuzamosan csökkentjük a takarmányadag fehérjéjének bendőbeli lebonthatóságát. Ilyenkor ugyanis a takarmány fehérjetartalmának növekedése nem, vagy csak kis mértékben növeli meg a bendőfolyadék NH3-koncentrációját. Ezt vagy bypass védett fehérjekészítmény, vagy olyan fehérjetakarmány etetésével lehet elérni, amelynek jelentős a fehérjetartalma és egyúttal fehérjéjének kicsi a bendőbeli lebonthatósága pl.

A fehérje bendőbeli lebonthatósága hőkezeléssel, vagy valamilyen kemikáliával történő kezeléssel, illetve a kétféle eljárás kombinálásával lehet elérni.

készítsen saját fogyókúrás turmixot vonalak a száj fogyás körül

A bypass fehérjekészítmények takarmányozási értéke nemcsak a fehérjéjük bendőbeli stabilitásától fogyjon le a mellkasáról, hanem befolyásolja azt posztruminális emészthetőségük, valamint aminosav-összetételük is.

Jó minőségű bypass fehérjekészítmény etetése azon túl, hogy növelheti a tejtermelést és kis mértékben növekedhet a tej fehérjetartalma is, kedvezően hat a tehénállomány szaporodásbiológiai helyzetére is azáltal, hogy etetéskor oly módon fedezhető a tehenek metabolizálható fehérjeszükséglete, hogy közben nem növekszik a bendőfolyadék NH3- illetve a vérplazma karbamid tartalma. A védett fehérje etetésnek a szaporodási eredményekre gyakorolt kedvező hatását igazolják a 6.

Ismert, hogy a bendőben szintetizálódó mikrobafehérje limitáló aminosava a metionin.

A tejelő tehenek takarmányozása A tehenek takarmány felvétele és táplálóanyag szükséglete A tehenek takarmányfelvételét számos tényező befolyásolja, amelyek közül a legfontosabb az állat energiaszükséglete és a bendő telítettségi állapota. Az energiaszükséglet és a takarmányfelvétel közötti kapcsolat idegrendszeri szabályozás alatt áll.

Minthogy a szarvasmarhákkal etetett takarmányok között több olyan is van, amelyek ugyancsak kevés metionint tartalmaznak, nem ritka, hogy a tehenek tejtermelését az állatok metionin ellátása limitálja.

A metionin kiegészítéstől azonban csak akkor várhatunk eredményt, ha azt bypass készítmény formájában kapják az állatok. Kémiai kezeléssel, valamint a bendőben nem oldódó anyagokkal történő drazsírozással védett készítmények egyaránt alkalmasak a tehenek metionin ellátásának javítására és ezáltal a tejtermelés növelésére 7. Amint arra a korábbiakban már utaltunk, ez kedvező a szárazanyag fogyasztás szempontjából, ami a laktációnak ebben a szakaszában alapvető fontosságú.

Senki sem tudja, miért pusztulnak a tehenek ezen az érdekes helyen

Az ennél nagyobb N-függő metabolizálható fehérje felesleget a szaporodási mutatók romlását megelőzendő, kerülni kell. A laktáció 2. A tejtermelés ebben a szakaszban a nagy tejtermelő képességű állományokban csak kismértékben csökken. A nagy tejtermelésű állományokban a tehenek többsége ezt az időszakot is az un. A takarmányfogyasztás ekkor már jó, így lehetőség lehet arra is, hogy a tehenek pótolják a laktáció első szakaszában elszenvedett súlycsökkenést.

fogyás beavatkozások fogyatékosság 15 perc zsírvesztés kb

Tekintettel arra, hogy ehhez több idő hónap áll rendelkezésre, elegendő, ha a napi tehenek súlycsökkenése ebben a szakaszban g. A tehenek elhizlalását már ebben a szakaszban is kerülni kell.

Szarvasmarhatenyésztés | Digitális Tankönyvtár

Nagy tejtermelésű állomány esetében a napi tejtermelés a laktációnak ebben a szakaszában is indokolhatja az átlagosnál kisebb lebonthatóságú nagyobb UDP hányadú fehérjét tartalmazó takarmányadag etetését, amihez valószínűleg szükség van bypass fehérjetakarmány etetésére is. Szükség lehet bypass zsírkiegészítésre is.

Senki sem tudja, miért pusztulnak a tehenek ezen az érdekes helyen Origo Az egész a tehenek súlycsökkenésével kezdődött, amely ugyanolyan rejtélyes volt, mint később pusztulásuk. A franciaországi Bretagne területén élő gazdálkodók először az állatok súlycsökkenését észlelték, az állatok később elpusztultak. A Bretagne-i Cotes-d'Armor egyik mezőgazdasági termelője még egy névtelen cég ellen is keresetet nyújtott be a titokzatos halálesetek miatt. A francia gazdák szerint az állatok pusztulásáért a közeli szélturbinák és napelemek lehetnek a felelősek, amelyektől megemelkedik a területen a villamos feszültség a földben.

A kisebb képességű állományokban a laktációnak ebben a szakaszában a tejtermelés fokozatos csökkenése következtében mód tehenek súlycsökkenése a takarmányozás intenzitásának a termeléssel arányos mérséklésére, amit az abrakhányad csökkentésével és a tömegtakarmány részarányának növelésével célszerű végrehajtani. Arra azonban ilyen esetben is ügyelni kell, hogy a takarmányadag nyújtson lehetőséget a laktáció első szakaszában elszenvedett súlycsökkenés fokozatos pótlására.

A laktáció harmadik szakaszában - amely az ellést követő Ugyanakkor takarmányfelvételük több táplálóanyag elfogyasztását teszi lehetővé, mint amit tejtermelésük alapján igényelnek. Ez módot nyújt arra, hogy már ebben az időszakban tartalékot építsenek be a következő laktációra szervezetükbe.

A tapasztalatok azt igazolják, hogy kedvezőbb, ha ez a tartalék képzés nem a szárazonállás időszakában, hanem már a laktáció 3.

Kérődző állatok takarmányozása | Digitális Tankönyvtár

Amikor ugyanis a szárazonállás idején jutnak a tehenek több táplálóanyaghoz, mint amennyi életfenntartásukhoz és a vehemépítéshez szükséges, úgy azt a tehenek nem tartalékképzés céljára fogják felhasználni, hanem a magzatba építik tehenek súlycsökkenése. A vemhességnek ebben az időszakában ugyanis már a vehem élvez elsőbbséget az anyai szervezettel szemben. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy megnő a születendő borjak súlya, ami növeli a nehézellések arányát.

A laktáció utolsó szakaszában történő kondíciójavítás mellett szól az is, hogy a tehenek jobb hatásfokkal értékesítik a táplálóanyagokat tartalékképzés céljára, ha egyúttal tejet is termelnek.

Ez azzal az előnnyel jár, hogy a laktáció végén olcsóbban kevesebb táplálóanyagból lehet tartalékot beépíteni. Az a tény, hogy a laktációnak ebben a szakaszában már a következő laktációra szóló tartalék tehenek súlycsökkenése is táplálóanyagot nyújtunk a tehenek részére, nem mond ellent annak, hogy az állatoknak mind az energia- mind pedig a fehérjeellátását tovább mérsékeljük. Ezt az abrakadag további csökkentésével célszerű megtenni.

Ez azt jelenti, hogy elegendő, ha a napi takarmányadag szárazanyaga kg-onként csak mintegy 6,0 MJ NEl-t tartalmaz. A bendőbeli fehérjemérleg a laktációnak ebben a szakaszában akkor fogyókúra stockport, ha egyenlegben van ha állása 0. Kisebb tejtermelésű egyedek esetében azonban előfordulhat, hogy a fehérjemérleg annak ellenére negatív, hogy az állatok metabolizálható fehérje szükségletét a takarmányadag fedezi.

Amennyiben a mérleg hiánya csak napi g, úgy azt a rumino-hepatikus körforgással a bendőbe jutó karbamid nitrogénje fedezi. A takarmányfogyasztás csökkentését ilyenkor karbamid, vagy egy kevés, a bendőben jól lebomló fehérjét tartalmazó extrahált napraforgódarának az abrakba történő bekeverésével meg lehet előzni. Napjainkban általánosan elterjedt gyakorlat, hogy a tejelő teheneket csoportosan tartják és takarmányozzák.

A tehenek csoportosítása a lefogy te cső stádium, tejtermelés, kondíció stb. A szálas- és tömegtakarmányokat, abrakféléket keverő-kiosztó kocsikkal összekeverve, komplett keverék TMR formájában kapják a tehenek.